Interieuradvies op maat

Voor senioren

U wilt uw woning aanpassen aan uw nieuwe wensen maar u weet niet hoe u dat aan moet pakken? Met mijn kennis over ergonomie én interieurontwerpen geef ik u graag advies. Mijn interieuradvies nodigt uit tot meer bewegen en daardoor  een kleinere kans op vallen! Dit kan bereikt worden door de woning veilig in te richten, door doelbewust om te gaan met verschillende (technische) hulpmiddelen. Ook voldoende verlichting zorgt ervoor dat u minder snel valt en daardoor langer veilig  thuis kunnen blijven wonen.

Sommige adviezen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar, neem contact met me op voor meer informatie!

Voor mensen met dementie

Door een aanpassing in de inrichting kan bepaald gedrag zoals veel rondlopen, desoriëntatie of angstig zijn, afnemen. Ik help u de woning zo in te richten en aan te passen zodat u, uw partner of uw ouder langer op een veilige en plezierige manier thuis kan blijven wonen.

Sommige adviezen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar, neem contact met me op voor meer informatie!

Voor volwassenen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking

Staat uw huis vol met hulpmiddelen en lijkt het meer op een opslagplaats dan op een gezellige woning? Laat mij u helpen!  Met mijn deskundigheid als ergotherapeut en interieuradviseur  geef ik adviezen over ergonomisch meubilair, eventuele hulpmiddelen en aanpassingen maar ook over kleuren en interieuraviezen.

Sommige adviezen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar, neem contact met me op voor meer informatie!

Nieuwe aanbouw inrichten, maken van een interieurplan

U hebt uw woning uitgebreid met een aanbouw omdat u, uw partner of één van uw kinderen wegens een beperking niet meer boven kan slapen. Ik help u graag met de inrichting.

Sommige adviezen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar, neem contact met me op voor meer informatie!