Ergotherapie

Let op! Tot mei 2024 is er een clientenstop! 

M.i.v. januari 2024 neem ik geen clienten met Post-Covid meer aan! 

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie is er voor mensen die door ziekte, handicap of een beperking problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de activiteiten waar u problemen in tegen komt en kan u helpen op het (opnieuw of anders) leren uitvoeren van handelingen, al dan niet ondersteund met hulpmiddelen.

Voor wie is ergotherapie?

  • Volwassenen en ouderen die vragen hebben op het gebied van ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) zoals moeite met traplopen, met douchen, met koken of andere huishoudelijke activiteiten.
  • Mensen die onlangs gevallen zijn of die bang zijn om te vallen of een groot risico hebben om te vallen.
  • Mensen met dementie die gedesoriënteerd zijn in tijd, persoon en/of plaats en voor hun mantelzorgers.
  • Volwassenen en ouderen die problemen ervaren in de huidige woning en vragen hebben over langer zelfstandig thuis wonen, over woningaanpassingen.
  • Volwassenen met een lichamelijke/verstandelijke beperkingen die ten gevolge van deze beperkingen problemen ondervinden in het dagelijkse leven.

 

ergotherapie-burgo-hagelslag.jpg

                   Vergoedingen

Ergotherapie zit in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar vergoed met een maximum van tien uur per jaar. De vergoeding valt onder het eigen risico.

DTE (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie)

U kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft niet eerst langs de huisarts, dat mag natuurlijk wel. Wanneer u direct bij de ergotherapeut start, ben ik wel verplicht om de huisarts een berichtje te sturen.

 

                                             Klachten

Ik doe er alles aan om goede zorg te verlenen.Toch kan er wel eens iets misgaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht, dan zijn er een aantal stappen die u kunt volgen:

 

  1.   Maak u probleem eerst bespreekbaar: Laten we eerst het probleem samen bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
  2. Maak gebruik van de klachtenprocedure:Komt u er met mij niet uit of is er een goede reden om het gesprek niet aan te gaan, maak dan gebruik van de klachtenprocedure van Klachten-en geschillenregeling Paramedici. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht. De klachtenfunctionaris geeft ook advies over het indienen en formuleren van de klacht en zoekt naar een oplossing. Meer informatie over de klachtenprocedure zie www.klachtenloketparamedici.nl

Staat uw vraag er niet tussen, u kunt altijd met mij bellen voor overleg op 0623128403 

Aanmelden
Dagelijks tussen 9.00 – 17.00 uur via
Mobiel: 06 2312 8403
(bij geen gehoor, graag een bericht met naam en telefoonnummer 
achterlaten in de voicemail)
Mail: burohagelslag@outlook.com