Adviezen waar je blij van wordt!

Ik ben gespecialiseerd in het adviseren en coachen van mensen die ondanks een beperking of handicap graag thuis willen blijven wonen.
Ik geef inrichtings -en ergotherapieadviezen aan mensen met dementie, aan volwassenen en kinderen met een fysieke en /of verstandelijke beperking en aan senioren die hun woning willen aanpassen. Ik adviseer zowel in de thuissituatie als binnen woonvoorzieningen.
Ook kan ik u adviseren bij verbouw/nieuwbouw en bij het toegankelijk maken van uw locatie.
Inrichting & dementie

Inrichting & dementie

Een aanpassing in de inrichting kan vaak al helpen dat gedrag zoals veel rondlopen, desoriëntatie en/of angstig zijn verminderd wordt. Ik help u de woning zo in te richten en/of aan te passen zodat u, uw partner of uw ouder langer op een veilige en plezierige manier thuis kan blijven wonen.

In de meeste situaties kunt u mijn adviezen vergoed krijgen van de zorgverzekeraar.

BEL MIJ OP 06231284

Voor senioren

Voor senioren

Mijn interieur -en ergotherapieadvies nodigt uit tot meer bewegen en daardoor tot een kleinere kans op vallen! Dit kan bereikt worden door de woning veilig in te richten, door doelbewust om te gaan met verschillende (technische) hulpmiddelen. Maar ook voldoende  verlichting zorgt ervoor dat u minder snel valt en daardoor langer veilig  thuis kunt blijven wonen.

In de meeste situaties kunt u mijn adviezen vergoed krijgen van de zorgverzekeraar.

BEL MIJ OP 06231284

Voor mensen met een verstandelijke/ lichamelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke/ lichamelijke beperking

Staat uw huis vol met hulpmiddelen en lijkt het meer op een opslagplaats dan op een gezellige woning? Laat mij u helpen! Als ergotherapeut en interieuradviseur en met mijn achtergrond als pedagoog en mijn kennis over spel en speelgoed adviseer ik ook over ergonomisch meubilair en over uitnodigende speelplekken.

In de meeste situaties kunt u mijn adviezen vergoed krijgen van de zorgverzekeraar.

BEL MIJ OP 06231284

Ergotherapie en langer thuis blijven wonen

Ergotherapie en langer thuis blijven wonen

Door mijn adviezen wordt de kans op (weer) vallen kleiner. U kunt door het anders inrichten van uw woning en door het anders uitvoeren van bepaalde alledaagse handelingen langer veilig thuis blijven wonen. U houdt ook meer energie over voor uw sociale contacten waardoor u zich minder eenzaam zult voelen.

In de meeste gevallen kunt u mijn adviezen vergoed krijgen van de zorgverzekeraar.

BEL MIJ OP 06231284

Interieuradvies voor zorglocaties

Interieuradvies voor zorglocaties

Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven want een mens met dementie is afhankelijk van zijn omgeving. In een ongunstige omgeving zie je meer ziekteverschijnselen en in een gunstige omgeving zie je er minder. Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in bepaald gedrag Ziekteverschijnselen kunnen nadelig worden beïnvloedt door stress. En stress komt vaak vanuit de omgeving. Wanneer je de stressvolle omgeving verandert in een mindere stressvolle omgeving zie je ook het gedrag van een bewoner ten positieve veranderen. U kunt mij inschakelen voor een woonscan, voor inrichtingsadviezen of voor een lezing .

BEL MIJ OP 0623128403

Over Tjitske

Over Tjitske

Ik ben oplossingsgericht, ik heb een goed gevoel voor ruimte en ik word bestempeld als iemand met altijd leuke en creatieve ideeën. Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijks leven, de natuur, kunst, boeken en tijdschriften en reizen!
Door mijn expertise als ergotherapeut, pedagoog en speldocent ben ik helemaal op de hoogte wat er speelt bij mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking, bij mensen met dementie en wat de voorwaarden zijn om langer veilig thuis te wonen. Deze kennis combineer ik met mijn kennis over wonen, kleuren en verlichting en welke invloed dit alles heeft op het functioneren van mensen.