Tjitske Zuidema Buro Hagelslag.jpg

Contact met Tjitske Zuidema

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraken kunt mij altijd bellen op

06 231 284 03

Vergoedingen
Ergotherapie zit in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar vergoed met een maximum van tien uren per jaar.
De vergoeding valt onder het eigen risico.

Aanmelden

Dagelijks tussen 9.00 – 20.00 uur via

06 231 284 03

(bij geen gehoor, graag een bericht
achterlaten in de voicemail)
Mail: burohagelslag@outlook.com