monday mini moodboard

monday mini moodboard

Een prettige woonomgeving verhoogt de kwaliteit van leven van de bewoner met dementie in een woonzorglocatie. De fysieke omgeving (het gebouw, de inrichting, het materiaalgebruik enz.) kan een positieve en een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de...
Meer geluk met meer groen!

Meer geluk met meer groen!

Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich gelukkiger en meer geborgen voelen wanneer ze omringd zijn door planten of door het uitzicht op groen. Meer blootstelling aan de natuur kan stressverlagend werken. Dit kan al bereikt worden door het hebben van zicht op groen,...