Ik heb een bureau voor interieuradviezen, ik geef adviezen aan woonlocaties waar mensen met dementie wonen. Mijn interieuradviezen leveren niet alleen een mooi interieur op maar ook een prettige fysieke leefomgeving en meer woonplezier.

Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven want een mens met dementie is afhankelijk van zijn omgeving.

In een ongunstige omgeving zie je meer ziekteverschijnselen en in een gunstige omgeving zie je er minder. Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in bepaald gedrag. Ziekteverschijnselen kunnen nadelig worden beïnvloedt door stress en stress komt vaak vanuit de (fysieke)omgeving. Wanneer je de stressvolle omgeving verandert in een mindere stressvolle omgeving zie je ook het gedrag van een bewoner ten positieve veranderen.

De fysieke omgeving (het gebouw, de inrichting, het materiaalgebruik enz.) kan dus een positieve en een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de bewoners. Maar ook op personeel en bezoekers heeft de fysieke omgeving invloed. Het is immers prettiger werken in een goed ontworpen omgeving en het bezoek komt immers ook liever op bezoek in een woonomgeving dat goed aan voelt.

Negatieve invloed op de bewoners

  • Stress door angst door de complexiteit van het gebouw/verdwalen
  • Stress door desoriëntatie/niet weten waar men is, de omgeving niet herkennen
  • Geen controle of invloed hebben op de omgeving (bv. niet op een andere plek kunnen gaan zitten bij te veel drukte)
  • Negatieve emoties (agressie, angst, lusteloosheid) door druktebeleving, geen stimulerende omgeving of zich niet thuis voelen

Positieve invloed op de bewoner

  • Rustgevend of herstellend effect door kleurgebruik, type meubels (herkenbaar), decoratie en verlichting
  • Gezondheid bevorderend gedrag; de fysieke omgeving kan ‘gezond’ gedrag of een gezonde leefwijze stimuleren (meer bewegen) , dan wel negatieve gewoonten doorbreken
  • Het hebben van controle op de omgeving (op een andere plek kunnen zitten bij bv te veel drukte)
  • Positieve emoties bij een mooi uitzicht en bij het gebruik van planten in de woonomgeving
  • De opstelling van het meubilair kan sociale interacties stimuleren maar ook beantwoorden aan de behoeften tot privacy. Het blijkt dat in een omgeving dat sociale interactie stimuleert bewoners ook beter gaan eten. Maar ook aandacht voor looproutes en de plek in de ruimte is belangrijk.
  • Een gevoel van veiligheid door voldoende oriëntatiepunten, een goede bewegwijzering , het zicht naar buiten, weten waar je bent, je eigen kamer kunnen vinden.

Bij het ontwerpen van een woonomgeving hou ik rekeningen met alle genoemde punten. Mijn inrichtingsadviezen zijn dus niet alleen gericht op mooi maar ze hebben vooral ook een grote positieve invloed op het welbevinden van de bewoners maar ook op het personeel en bezoekers

Wilt u ook gebruik maken van mijn diensten? Laten we dan snel een afspraak maken! U kunt mij bereiken op 06 23128403