woonvoorzieningen voor mensen met dementie

een lachende oude vrouw, zittend in een stoel met een kopje koffie

Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven van de bewoner met dementie

Mijn interieur -en ergotherapieadviezen leveren niet alleen een mooi interieur op maar ook een prettige fysieke leefomgeving en meer woonplezier

Mijn aanbod voor woonvoorzieningen waar mensen met dementie of een anderszins verworven hersenletsel

 • interieur -en ergotherapieadviezen voor de woonkamer, slaapkamers, de gangen of andere ruimtes
 • creeren van beleefplekken
 • in het geval van onbegrepen gedrag van een bewoner kunt u mij inschakelen om te kijken welke invloed de woonomgeving hier op heeft en welke veranderingen noodzakelijk zijn
 • geven van trainingen en workshops

mijn adviezen zijn gebaseerd op mijn kennis van

 • neurowetenschappen
 • (verworven) hersenletsel
 • waarnemingsstoornissen
 • sensorische informatieverwerking
 • spel en spelen; spelen is het eerste handelen van de mens en bij mensen met dementie vaak ook het laatste handelen
 • kleurgebruik, verlichting en materiaalgebruik
 • goede indeling van de ruimte, looplijnen en zichtlijnen
 • ergonomie
 • hulpmiddelen en andere voorzieningen