Vilans signaleert verschillende trends in de ouderenzorg. Een aantal trends spreken mij erg aan en daar probeer ik binnen mijn bedrijf vorm aan te geven.( https://www.vilans.nl/artikelen/trends-ouderenzorg )

Trend oud worden wordt u thuis.  Ik richt me met mijn interieuradviezen op mensen met een beperking, op mensen met dementie en op senioren die langer thuis willen/moeten blijven wonen. Ik kijk hoe de woning veiliger en comfortabeler kan worden. Ik geef interieuradviezen, verlichtingsadviezen, kijk naar de verschillende looplijnen en adviseer in het veiliger maken van de woning en/of het aanpassen van alledaagse handelingen. Ook mensen met dementie zullen steeds langer thuis blijven wonen. Anne-Mei The heeft de term sociale benadering geïntroduceerd waar bij ze aandacht vraagt voor de sociale -en de psychologische benadering ( http://tao-of-care.nl/over-ons/sociale-benadering )  Ik geloof ook in de aandacht voor de fysieke woonomgeving!

Trend de zorgprofessional verandert. Ik ben diep aan het nadenken en aan het sparren met anderen hoe ik mijn bureau voor interieuradviezen kan combineren met een praktijk voor ergotherapie met specifieke aandacht voor wonen.Hierbij wil ik me vooral richten op preventie.

Trend cliënt in de driver’s seat. Als interieuradviseur en ergotherapeut zit het in mijn DNA om de cliënt en zijn netwerk als uitgangspunt te nemen, pas dan kunnen er goede adviezen gegeven worden

Trend technologie heeft de toekomst.  Ik ben in gesprek met Platform GEEF (www.platformgeef.nl) om te kijken waar en hoe we kunnen samenwerking. Platform Geef richt zich op technologische ontwikkelingen in wonen, zorg en welzijn. Samen met Platform Geef en een aantal andere partijen hebben ik het inloopspreekuur “Langer zelfstandig thuiswonen” in de bibliotheek Harlingen opgezet. 

Trend een nieuw concept van gezondheid, het betekenisvol maken van het leven staat nu voor op. Ook dit is iets wat een ergotherapeut al jaren doet. Samen met de cliënt die om gezondheidsredenen voor hem belangrijke activiteiten niet meer kan uitvoeren, kijken wat nog wel kan zodat zijn leven , ondanks alle beperkingen nog prettig en betekenisvol kan blijven. Sinds ik ben begonnen met mijn interieuradviezen voor mensen met beperkingen en senioren valt het mij op hoe belangrijk de eigen woonomgeving is. Zeker voor mensen met een lichamelijke beperking, zij zijn erg aan huisgebonden, familie en vrienden komen vooral bij hun bezoek; hoe belangrijk is het dan dat de woning op maat is ingericht en aangepast. Dit geldt ook voor mensen met dementie; een goed ingerichte woonomgeving is zo belangrijk voor het welzijn en kan ook bepaald gedrag positief beïnvloeden.