Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven van de bewoner met dementie

De fysieke omgeving (het gebouw, de inrichting, het materiaalgebruik enz.) kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de bewoners. Maar ook op personeel en bezoekers heeft de fysieke omgeving invloed. Het is immers prettiger werken in een goed ontworpen omgeving en het bezoek komt immers ook liever op bezoek in een woonomgeving dat goed aan voelt

Positieve invloed op de bewoner

  • Rustgevend of herstellend effect door kleurgebruik, type meubels (herkenbaar), decoratie en verlichting
  • Gezondheidsbevorderend gedrag; de fysieke omgeving kan ‘gezond’ gedrag of een gezonde leefwijze stimuleren, dan wel negatieve gewoonten doorbreken
  • Het hebben van controle op de omgeving (op een andere plek kunnen zitten wanneer er bv te veel drukte)
  • Positieve emoties bij een mooi uitzicht en bij het gebruik van planten in de woonomgeving
  • De opstelling van het meubilair kan sociale interacties stimuleren maar ook beantwoorden aan de behoeften tot privacy. Het blijkt dat in een omgeving dat sociale interactie stimuleert bewoners ook beter gaan eten.
  • Een gevoel van veiligheid door voldoende oriëntatiepunten, een goede bewegwijzering en zicht naar buiten, weten waar je bent, je eigen kamer kunnen vinden