Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

De fysieke omgeving (het gebouw, de inrichting, het materiaalgebruik enz.) kan een positieve en een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de bewoners.

De positieve invloed kun je bewerkstelligen door gebruik te maken van warme materialen, vrolijke kleuren en door het gebruik van natuurlijke en oude materialen.