Wereld Alzheimerdag

Wereld Alzheimerdag

  Vandaag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan dementie en aan iedereen die daarmee te maken heeft.¬†Graag wil ik op deze bijzondere dag de aandacht weer vestigen op het belang van een goede fysieke leefomgeving, zowel thuis als in een zorgwoonomgeving. Een...