woonvoorzieningen voor mensen met dementie

 Mijn aanbod voor woonvoorzieningen waar mensen met dementie wonen

 • een quickscan van de woonomgeving
 • interieuradvies voor de woonkamer,slaapkamers, de gangen of andere ruimtes
 • creeren van beleefplekken
 • in het geval van onbegrepen gedrag van een bewoner kunt u mij inschakelen om te kijken welke invloed de woonomgeving hier op heeft en welke veranderingen noodzakelijk zijn

mijn adviezen zijn gebaseerd op mijn kennis van

 • neurowetenschappen
 • (verworven) hersenletsel
 • waarnemingsstoornissen
 • sensorische informatieverwerking
 • spel en spelen; spelen is het eerste handelen van de mens en bij mensen met dementie vaak ook het laatste handelen
 • kleurgebruik, verlichting en materiaalgebruik
 • goede indeling van de ruimte, looplijnen en zichtlijnen
 • ergonomie
 • hulpmiddelen en andere voorzieningen